บริษัท ดีเอสที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  • th

ติดต่อเรา


บริษัท ดีเอสที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ชื่อบริษัท:
บริษัท ดีเอสที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ผู้ติดต่อ:
คุณเดชา อยู่รักษา
ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ
โทร: 082-258-1969

คุณสุขขี บัวจูม
ตำแหน่ง: ผู้จัดการบริษัท
โทร: 097-210-2845
ที่อยู่:
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 81/191 หมู่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ประเทศ:
ไทย
โทรสาร:
033-098-945
อีเมล์:
dst.engineering61@gmail.com
ไลน์ไอดี:

VISITOR : 

สอบถาม